Elskelige Else. Det er umulig ikke å bli glad i Else Kåss Furuseth spør du meg. Og derfor ble denne boka ekstra sterk. Den er utformet på bakgrunn av Else sine timer hos en psykolog over en toårsperiode. I det norske mediebildet er Else Kåss Furuseth en velkjent skikkelse. Hun er en anerkjent humorist, både på scenen og på TV. Hun har underholdt oss i årevis med sketsjer og TV-innslag, og nå med et talkshow i beste sendetid. Jeg ble kjent med henne da hun kom med forestillingen Kondolerer, som er basert på hennes erfaringer med morens og brorens selvmord. Sorgarbeid er derfor en stor del av denne boka, hvor Else oppdager at sorg handler om mer enn tap. Den nakne selvutforskningen, som tidvis er preget av en iboende ironisk distanse til verden, er varm, trist, frustrerende og rørende.

Det er i dag et voldsomt fokus på helse, på all verdens remedier fra farmaka til dietter til den alternative medisinens overtro. Da er det faktisk underlig at det ikke er mer fokus på det mest nærliggende: samvær og samtale.

ELSE GÅR TIL PSYKOLOG, Else Kåss Furuseth

Else Går Til Psykolog – Else Kåss Furuset

Boka er basert på lydopptak fra timene hos psykologen, og er utformet som en samtale. Vi får småprat, gråt, humor, og refleksjoner over det menneskelige følelseslivet. Alt tar utgangspunkt i Else selv, hennes liv og hennes erfaringer. Hun mistet moren til selvmord da hun var 11 og broren da hun var 28.Og hun påpeker ofte at sorg ikke er en lineær prosess og at det er ubehagelig med vanskelige tanker som stadig vender tilbake. Sammen med psykologen reflekterer hun over hvilke tanker det er lurt å ta seg god tid med og hvilke man kanskje ikke bør vie for mye oppmerksomhet. Samtalene handler om sorg, men de utforsker først og fremst forholdet hun har til seg selv.


Elskelige Else er en vi kjenner godt

Det som er aller finest med denne boka er at tankene og følelsene som Else uttrykker er så allmenne. Ofte når vi har det vanskelig så føler vi oss alene, rare, ikke bra nok. I samtalene uttrykker hun mye frustrasjon over at følelsene hennes er så banale og grunnleggende, men allikevel styrende i hennes liv. Og man trenger ikke å ha opplevd selvmord eller sorg for å kjenne seg igjen i de følelsene. Spørsmålene som psykologen stiller, er ofte enkle men treffende. Noe jeg likte veldig godt er at han ikke anerkjenner alle følelsene hun uttrykker som like verdifulle. Av og til sier han kort og enkelt at «det der synes jeg du burde slutte med.» For eksempel når Else for tredje gang på en time kaller seg selv patetisk for å føle det hun føler.

Samtale og samvær som medisin

Samtale er noe av det fineste og viktigste vi har, og relasjoner er det som vi mennesker bygger alt annet over. Enten det er relasjoner til våre foreldre, søsken, eller venner og kollegaer. Det påvirker hvordan vi lærer, hva vi tenker om oss selv, og hvordan vi opplever verden rundt oss. Psykologen snakker om hvordan psykiske lidelser, for eksempel depresjon, gjør at verden lukker seg rundt en og at egne oppfatninger blir absolutte. Valgene vi tar i våre relasjoner er viktige, og da er det fint å se seg selv. Det å vise seg selv omsorgs og å vite at det ikke er farlig å være lei seg er en grunnleggende kompetanse. Det er hvordan vi handler ut fra følelsene våre som betyr aller mest. Å tåle dem og å vite at alt går over. Og av og til må man jobbe litt for å komme dit.  


Psykisk Helse i litteraturen

Jeg har skrevet litt om den spennende utforskningen av psykisk og fysisk helse i memoaren Men Du Ser Ikke Syk Ut, som jeg absolutt kan anbefale. Hvis du er mer interessert dysfunksjonelle familier, så kan Educated være noe for deg. Jeg leser vanligvis ikke så mye om akkurat dette temaet. Men kanskje jeg burde det, fordi Else tok meg med på en veldig givende reise!


Del innlegget: